Op 21 november 2016 nam Ozark Henry als VN Goodwill ambassadeur deel aan een vergadering van het Bureau van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel (ICC).

Dit Bureau komt maandelijks samen om initiatieven uit te werken in de strijd tegen mensenhandel. 

Dankzij deze vergadering kon Ozark Henry beter kennis maken met de verschillende actoren op federaal niveau en ontdekte hij hoe het federaal beleid wordt uitgewerkt.

“De basis van mensenhandel – even lucratief als wapen of drugshandel – komt óók voort uit een ongelijkheid tussen mensen. Als ambassadeur is het mijn taak om het fenomeen aan te kaarten”, stelt Ozark Henry .

Samen gingen ze ook dieper in op een aantal thema’s, zoals:

  • nieuwe tendensen in mensenhandel- en smokkel;
  • uitbuiting van minderjarigen;
  • gekende en minder gekende vormen van mensenhandel;
  • relatie tussen migratiecrisis en mensenhandel.

Meer info

Pers contact

Edward Landtsheere
Woordvoerder FOD Justitie
press@just.fgov.be
Tel : +32 (0)2 542 67 57
GSM : 0479 44 93 29