Het Hof heeft bij arrest P.20.0840.F van 19 augustus 2020 beslist dat artikel 6, § 2, van het koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020, dat bepaalt dat de periode waarin de veroordeelde de gevangenis mag verlaten om de concentratie van de gevangenisbevolking te verminderen en de gezondheidsrisico’s te beperken, niet geldt als strafuitvoering, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt en derhalve niet mag worden toegepast.