Op donderdag 3 oktober vond in Rabat de tussentijdse conferentie plaats over het samenwerkingsproject met de Marokkaanse gevangenisadministratie (DGAPR). Voor de FOD Justitie waren twee vertegenwoordigers aanwezig: Rudy Van De Voorde, directeur-generaal Penitentiaire Inrichtingen, en projectleider Séverine Delcomminette van de regionale directie van het gevangeniswezen.

Het project, waaraan naast België ook Frankrijk en Italië deelnemen, heeft als doel ‘de institutionele capaciteiten van de DGAPR te versterken’. De doorlooptijd is dertig maanden en het project wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Tijdens de conferentie werden het verloop en de vooruitzichten van het project besproken. De volgende voorstellen lagen op tafel: de organisatie van een nationale conferentie over re-integratie, een managementopleiding, het partnerschap tussen de Marokkaanse universiteiten en de DGAPR en ten slotte benchmarks voor de opleiding van het personeel voor het Nationaal Centrum voor de Opleiding van Kaderpersoneel in Marokko.