De federale overheid en de Gemeenschappen ondertekenden op 6 december 2017 een nieuw samenwerkingsprotocol voor interlandelijke adoptie.

Met dit akkoord willen de overheden de samenwerking tussen alle diensten aanscherpen zodat interlandelijke adopties op een vlotte, correcte en rechtszekere manier kunnen verlopen.

Meer info