De wapenwet van 8 juni 2006 werd door de wet van 7 januari 2018 gewijzigd. Wat verandert er?

Personen die, te goeder trouw, nalieten om hun wapens aan te geven voor 31 oktober 2008 kunnen gebruik maken van een nieuwe aangifteperiode. Ze kunnen tot 31 december 2018 hun situatie regulariseren en kiezen daarvoor één van de volgende opties:

  • een vergunning aanvragen
  • het wapen overdragen
  • het wapen laten neutraliseren
  • kosteloos afstand doen van het wapen en het laten vernietigen

De nieuwe aangifteperiode is niet enkel bedoeld voor vuurwapens en munitie maar ook voor laders. Er komt een einde aan de vrije verkrijgbaarheid van laders en vanaf 1 januari 2019 zullen de laders van vuurwapens onderworpen zijn aan dezelfde regels als die voor munitie.

Contact: press@just.fgov.be