Op 7 juni 2018 gaf de FOD Justitie de aftrap aan het Just Leadership model, een nieuwe visie op leiderschap: authenticiteit, vertrouwen en waardering staan centraal. Met een meerjarig traject wil de stafdienst Personeel en Organisatie leidinggevenden helpen groeien in hun rol.

Op het kick-off seminarie in de Koninklijke Bibliotheek kwamen meer dan 120 leidinggevenden uit de centrale diensten en de gevangenissen samen om het nieuwe model te ontdekken. Op de agenda? Tal van gastsprekers uit de academische wereld en het bedrijfsleven, gekoppeld aan een gevarieerd aanbod workshops.

Potentieel aanwakkeren

Jean-Paul Janssens, voorzitter van het directiecomité, en Koen Geens, minister van Justitie, openden het seminarie officieel. De voorzitter onderschrijft Just Leadership voluit: “Op het vlak van leiderschap is het belangrijk te erkennen dat er ruimte is voor verbetering. Zeker nu onze organisatie oog in oog staat met grote transformaties is sterk leiderschap onmisbaar. Denk maar aan de federale redesign of de omwenteling op het vlak van financieel beheer met FEDCOM. Het Just Leadership model wil alle leidinggevenden de tools aanreiken om hun teams goed aan te sturen in tijden van verandering.”

Ook minister Geens is ervan overtuigd dat het potentieel voor sterk leiderschap vaak groter is dan we vermoeden: “Kijk maar naar Kevin De Bruyne. Een geboren leider kan je hem bezwaarlijk noemen. Weinigen onder ons zijn dat. Maar hij durfde het wel te worden. Ik ondersteun alle leidinggevenden die de moed vinden om te groeien en bij te leren in hun rol, dag na dag.”

Leiden in turbulente tijden

De voorzitter gaf het al aan: de omstandigheden waarin leidinggevenden hun teams aansturen, zijn vaak complex en uitdagend. David Ducheyne, expert in people management en leiderschap is het daar volmondig mee eens: “Er zijn steeds meer regels, meer veranderingen, hogere verwachtingen en vaak ook telkens minder middelen. Leiderschap is nog nooit zo moeilijk en tegelijk nog nooit zo belangrijk geweest.”

In zijn boek “Sustainable leadership: how to lead in a VUCA world” reikt Ducheyne concrete tools aan om om te gaan met die complexe omstandigheden.

Tijd voor actie

Doorheen de dag kregen alle leidinggevenden de kans om dieper in te gaan op bepaalde hot topics tijdens tal van workshops. Hoe geef je leiding in tijden van verandering? Kan je leiding geven vanop afstand? Wat is het belang van een netwerk voor leidinggevenden? Wat is de impact van digitale transformatie? Hoe kan je evaluaties het best inzetten als manager? Wat is het belang van leiderschap in het sociaal overleg?

Over die hete hangijzers bogen de deelnemers zich in kleinere groepjes, telkens begeleid door een expert ter zake en leden van het directiecomité. Hun bijdrage was een bewuste keuze want leiderschap is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het directiecomité verbindt er zich toe het Just Leadership model actief te willen uitdragen, op elk niveau van hun afdelingen.

Vertrouwen werkt

De laatste gastspreker op het programma was Fabrice De Zanet. Als wetenschapper aan de HEC-Ulg verdiepte hij zich vier jaar lang in het belang van vertrouwen op de werkvloer. Zijn conclusie? Vertrouwen is een onmisbare hefboom om duurzame performantie waar te maken. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en professionele inzichten in management toonde hij aan dat velen onder ons nog steeds weigerachtig staan ten opzichte van meer vertrouwen en hardnekkig vastklampen aan controle. Onterecht, dus. Wederzijds vertrouwen maakt medewerkers net creatiever, mondiger en verantwoordelijker.

Wordt vervolgd

Emmanuelle Vandamme, stafdirecteur Personeel en Organisatie aan de FOD Justitie kijkt terug op een geslaagd seminarie maar blikt ineens ook vooruit: “Het Just Leadership traject is nu echt ingezet. De volgende drie jaar willen we onze leidinggevenden blijvend aanmoedigen en helpen ontwikkelen als coach, ondernemer, leider en manager. We houden daarbij ook rekening met de feedback die we kregen van henzelf. Op sommige vlakken kunnen we een groot verschil maken, bijvoorbeeld door meer ondersteuning te bieden bij absenteïsme of door transparantie en projectmatig werken aan te moedigen. We zetten samen het Just Leadership traject verder, met meer opleidingen, workshops en kansen om te netwerken.”

Ook Eva De Koninck, opleidingsverantwoordelijke bij de FOD Justitie en projectbeheerder van Just Leadership, is er klaar voor: “Ik leer zelf nog elke dag bij als leidinggevende. Het Just Leadership model wil alle leidinggevenden helpen groeien in die rol.”