Begin juli brachten vier vertegenwoordigers van het Algerijnse ministerie van Justitie een bezoek aan de FOD Justitie om meer te weten te komen over ons personeelsbeleid. 

Het Algerijnse ministerie van Justitie zit momenteel in een transitiefase: het hele human resources management gaat op de schop. Dat betekent dat het personeel van het ‘Corps commun’ (vergelijkbaar met onze centrale diensten), de magistraten en het gerechtspersoneel voor heel wat veranderingen staan en daarom kwamen zij begin juli hun licht opsteken bij onze FOD. Bedoeling was om zelf te ervaren hoe de verschillende entiteiten en beroepsgroepen eigen aan de Belgische justitie vanuit HR-oogpunt worden beheerd.

Het is waar dat het personeelsbeleid van de FOD Justitie vrij ingewikkeld oogt: gerechtspersoneel, griffies, gevangenissen, centrale administratie, enz. Op enkele details na wordt het Algerijnse ministerie van Justitie met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Wel is het zo dat onze P&O-diensten bepaalde HR-taken hebben kunnen overdragen aan PersoPoint, waardoor ze zich nu opnieuw kunnen focussen op hun corebusiness: een strategie ontwikkelen op maat van het complexe karakter van Justitie

En net dat kwam de Algerijnse delegatie ontdekken. Op het programma stond verder ook een bezoek aan het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding en aan PersoPoint. We hopen alvast dat ze met een pak leerzame ervaringen konden terugkeren naar Algerije.