Minister van Justitie Geens ontving afgelopen vrijdag een rapport over de toekomst van het ambt van gerechtsdeurwaarder. Dit rapport werd voorbereid door twee experten die in het voorjaar van dit jaar werden aangesteld: André Michielsens, erenotaris-ombudsman en Luc Chabot, medeoprichter van de Franstalige Unie van Gerechtsdeurwaarders.

Het rapport werd onmiddellijk overgemaakt aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Voorzitter van de Nationale Kamer Frank Maryns zal nu een consultatieronde starten met zijn leden, en tegen eind september een advies aan de minister van Justitie overmaken.