Plan over de toekomst van het ambt van notaris

Minister van Justitie Geens ontving een rapport over de toekomst van het ambt van notaris. Dit rapport werd voorbereid door twee experten die eind vorig jaar werden aangesteld: Pierre Nicaise, erevoorzitter van de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen, en Thierry Van Sinay, erevoorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen.

Het rapport werd onmiddellijk overgemaakt aan de Nationale Kamer van Notarissen en de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen. De respectievelijke voorzitters, notaris Marc Bombeeck en notaris Philippe Bosseler, zullen nu een consultatieronde starten met hun leden, en tegen eind september een advies aan de Minister van Justitie overmaken.