Het jaarverslag 2017 van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen is beschikbaar. Hierin leest u meer over de verwezenlijkingen van het departement die tijdens dat jaar in de kijker stonden. Belangrijke thema’s zijn onder meer:

  • de verdere uitwerking van het radicaliseringsbeleid,
  • de opening van het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen,
  • de wervingscampagne voor penitentiair bewakingsassistenten,
  • projecten om gedetineerden te helpen re-integreren en in contact te blijven met de maatschappij,
  • enkele mooie initiatieven rond gevangenisarbeid. 

Contact

kathleen.vandevijver@just.fgov.be