Met de toestroom aan vluchtelingen in ons land, stijgt ook de vraag naar voogden. Als voogd kan je het verschil maken voor kwetsbare kinderen en jongeren in nood.

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) zijn jongeren van vreemde herkomst die in België aankomen zonder hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Deze jongeren kunnen rekenen op bijstand van een voogd.

Als voogd sta je de minderjarige bij in alle administratieve en juridische stappen maar neem je de minderjarige niet in huis.

Heb jij wat we zoeken?

Als voogd is het vooral belangrijk dat je beschikbaar en gemotiveerd bent. Je voelt je geroepen om een kind of jongere in moeilijke omstandigheden te helpen.

Kennis over de problematiek van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en hun noden is zeker een troef.
Je beschikt over relationele vaardigheden om jongeren met specifieke noden te ondersteunen en basiskennis van onze jeugdhulpverlening.

Specifieke diploma’s zijn geen vereiste om je kandidaat te stellen. Als je erkend wordt als voogd zorgen we ervoor dat je helemaal op de hoogte bent.

Laat je inspireren

Actrice Lien Van de Kelder werd aangesteld als voogd nadat ze de 5-daagse cursus had gevolgd bij de dienst voogdij van de FOD Justitie. Lien hoopt dat anderen haar voorbeeld volgen.

‘Dit is iets waarvan ik weet dat je er alleen maar goed mee doet. Je helpt niet alleen een kind op een heel fundamentele manier, maar je leert ook veel over de asielprocedure en de wereldpolitiek. Zelf heb ik een juridische achtergrond en dat helpt, maar het is niet vereist. Het is echt een verrijking van je leven.’

Ook stand-up comedian Bert Gabriëls nam eerder jongeren onder zijn vleugels. Hij is zelfs al 18 keer voogd geweest. Zijn verhaal kan je ook online ontdekken.

Wist je dat …?

De dienst Voogdij in 2018:

  • 4467 nieuwe aanmeldingen kreeg
  • of 16% meisjes en 84% jongens zijn en 3045  jongeren zijn tussen de 16 en 18 jaar oud.
  • De meeste jongeren komen uit Afghanistan, gevolgd door Marokko, Eritrea en Guinée

Heb je interesse om ook voogd te worden?

De dienst Voogdij is specifiek op zoek naar voogden die woonachtig zijn in de provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams Brabant omdat de nood in deze provincies momenteel het grootst is.

Je bent minstens 2 dagen per week beschikbaar en Vlaanderen doorkruisen schrikt je niet af?
Je hebt ervaring op het gebied van migratie, jeugdhulpverlening, psychosociale ondersteuning en / of mensenhandel?

Dan is voogd worden van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling misschien wel iets voor jou!

Interesse?

Meer info op onze infosessie voor Nederlandstalige kandidaat-voogden (bij FOD Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel). U krijgt er een praktisch overzicht over de opdrachten van de voogd.

Inschrijven vooraf via voogdij@just.fgov.be is verplicht want de plaatsen zijn beperkt.

Meer info

Perscontact

press@just.fgov.be