Dat de bibliotheek van onze FOD een sterke referentie is voor juridische documentatie staat buiten kijf. Het aantal documentaanvragen op afstand lag nog nooit zo hoog. In totaal verstuurde ze zo’n 6135 documenten via mail, fax en de post. Studenten en medewerkers van de rechterlijke orde blijven vaste klanten van de bibliotheek.

De bibliotheek deed het opnieuw goed in 2018. De meest opvallende trend blijft de digitalisering. Het aantal documentatieaanvragen dat de bibliotheek bereikt via mail is vorig jaar gestegen tot 5901, dat zijn 1000 e-mails meer ten opzichte van 2017. Vooral leden van de rechterlijke orde vragen documentatie aan via mail. De fax verliest steeds meer terrein aan de e-mail. Het aantal verstuurde faxen is verder gedaald van 137 in 2017 naar 84 in 2018.

Documentatie on demand wordt steeds populairder, en dat hoeft niet te verwonderen. Zo zijn klanten niet afhankelijk van openingsuren, hoeven ze zich niet te verplaatsen en genieten ze van een efficiënte service die de medewerkers van de bibliotheek hen bieden. “De bibliotheek kan haar niveau behouden omdat we aanvragen systematisch snel beantwoorden binnen de twee à drie uur”, zegt Steve Vangilbergen, hoofd van de dienst Documentatie bij de FOD Justitie.

Geliefkoosde plek bij studenten

Hoewel de bib steeds meer digitale aanvragen krijgt, neemt het bezoekersaantal niet af, integendeel. Maart en april scheerden hoge toppen qua bezetting: alle zitplaatsen waren volzet. Hogeschool- en universiteitsstudenten vinden steevast hun weg naar de bibliotheek. Na een rondleiding komen opvallend meer studenten achteraf de bibliotheek terug opzoeken.

Cijfers                       

  • In 2018 kreeg de bibliotheek 19 procent meer documentaanvragen per mail dan in 2017.
  • Het aantal ontsluitingen uit tijdschriften en verzamelwerken daalde met 5,5 procent: van 1540 ontsluitingen in 2017 naar 1470 ontsluitingen in 2018.
  • In 2018 waren er 385 nieuwe werken. Ter vergelijking: in 2017 waren dat er 382.
  • Het aantal betalende kopieën bleef ongeveer gelijk: 42457 kopieën kostten vorig jaar samen 2547,44 euro.

Meer info

Ontdek het aanbod van de bibliotheek online

Facebook iconBibliotheek FOD Justitie
Facebook icon@Bibjustspf