Het Belgisch Staatsblad is weer beschikbaar.

Samen met de collega’s van het federaal datacenter en het Belgisch Staatsblad hebben we alles in het werk gesteld om de verbinding met de databanken zo snel mogelijk te herstellen.

We zijn ons ervan bewust dat dit een groot ongemak heeft betekend voor heel wat burgers en professionals. Alvast bedankt voor uw geduld.