Een Belgische delegatie bezocht Rabat op uitnodiging van het Ministerie van Justitie van Marokko.

Deze ontmoeting vond plaats op 4 en 5 april 2019 rond het thema “beschouwing over de onafhankelijkheid van justitie” ofwel de vraag hoe de betrekkingen tussen het departement Justitie en de rechterlijke organisatie zich in de toekomst zullen ontwikkelen. De uitwisselingen waren leerrijk, hoogstaand en zeer oprecht. 

De heer Lahkim Bennani, secretaris-generaal van het Marokkaanse ministerie van Justitie en Vrijheden, bevindt zich op de voorgrond rechts van de heer Jean-Paul Janssens, voorzitter van het Directiecomité van de FOD Justitie.
Maakten verder deel uit van de Belgische delegatie: Christian de Valkeneer (voorzitter van het College van het openbaar ministerie), Pol Van Iseghem (voorzitter van het College van de hoven en rechtbanken), Jan Bogaert (directeur-generaal van het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie), Didier Rinskopf (directeur van de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken) en Cédric Visart de Bocarmé (directeur van de steundienst van het College van het openbaar ministerie), alsmede de verbindingsmagistraat in Marokko, Christophe Caliman.