Op 21 mei 2019 is het Hof van Cassatie in openbare en plechtige terechtzitting bijeenkomen om over te gaan tot de installatie van ridder Jean De Codt als aangewezen als voorzitter van het Hof en mevrouw Ria Mortier aangewezen als eerste advocaat-generaal.