De heer Johan Van der Fraenen en de heer Alain Winants zijn benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. De eedaflegging en installatie hadden plaats op 14 mei 2019.

De heer Alain Winants was advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel en advocaat-generaal met opdracht bij het Hof van Cassatie.

De heer Johan Van der Fraenen was substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent en advocaat-generaal met opdracht bij het Hof van Cassatie.