Op 29 april 2019 is het Hof van Cassatie  in openbare plechtige rechtszitting bijeengekomen om over te gaan tot de installatie van een nieuwe raadsheer, de heer Maxime Marchandise. De heer Machandise was raadsheer in het Hof van Beroep te Bergen.