Op 1 september 2018 werden de bevoegdheden van de vrederechter uitgebreid. Vanaf nu is hij of zij ook bevoegd voor vorderingen tot 5000 euro (voorheen was dit tot 2500 euro). Bedoeling is onder meer om beslissingen over kleinere zaken opnieuw dichter bij de rechtzoekende brengen. Een andere wijziging gaat over de vonnissen over vorderingen tot 2000 euro. Vanaf 1 september doet de vrederechter uitspraak in eerste en meteen ook laatste aanleg en dat moet de rechtbanken van eerste aanleg voor een deel kunnen ontlasten.

Deze wetswijzigingen zijn nu opgenomen in de brochure De vrederechter.

En er is meer. Met de deskundige hulp van vrederechter Jorn Dangreau hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om de volledige tekst onder handen te nemen. Zo willen we nog dichter aansluiten op de dagelijkse praktijk en de info waar mogelijk helderder en toegankelijker presenteren. Tegelijk werd ook de lay-out opgefrist.

Ontdek hier de nieuwe versie.