Als het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie geen overeenkomst sluiten over de terugtrekking tegen 31 oktober 2019 en de terugtrekking niet wordt uitgesteld, dan verlaat het land de Europese Unie zonder overgangsmaatregelen. Zo’n ‘no deal-brexit’ heeft gevolgen voor bedrijven, voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk verblijven en voor Britten die in België wonen.

Nationaliteit

Britten die in België wonen kunnen de Belgische nationaliteit aanvragen.

Lees meer over de regels om Belg te worden.

Rechtsregels

Bij een no-deal brexit zullen Europese rechtsregels niet meer van toepassing zijn tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

Hieronder vindt u de gevolgen van een no deal-brexit voor wat burgerlijk en handelsrecht enerzijds en strafrecht anderzijds betreft.

Burgerlijke en handelsrecht

  • Internationaal privaatrecht: internationale rechterlijke bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen
  • Bijzondere procedures: de Europese procedure voor geringe vorderingen, de Europese betalingsbevelprocedure
  • Justitiële samenwerking: familiale zaken, betekening/kennisgeving en bewijsverkrijging
  • Economisch recht: erkenning van insolventieprocedures, opening van bijkantoren van vennootschappen

Strafrecht

Beroepskwalificaties

Een no deal-brexit heeft ook gevolgen voor een aantal juridische beroepen: advocaat, gerechtsdeskundige en vertaler/tolk, bemiddelaar, notaris, gerechtsdeurwaarder.

Nuttige links

Klik hier voor de nota van de Europese Commissie over de gevolgen van de brexit voor burgerlijk en internationaal privaatrecht.

Voor vragen over de impact van de brexit op de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

Contact

Voor verdere inlichtingen, stuur ons een e-mail.

info-brexit@just.fgov.be