16/03/2020
  1. Tot nader order zullen de zittingen van het Hof van Cassatie worden gehandhaafd, de procedure voor het Hof is, in ieder geval voor wat betreft de burgerlijke zaken, in essentie schriftelijk en vereist niet de aanwezigheid van de partijen.
  2. Voor zaken, voornamelijk strafzaken, die dringend moeten worden afgehandeld, worden advocaten uitgenodigd om hun cliënt te vertegenwoordigen, vooral als deze aangehouden is en niet naar het gerechtsgebouw kan worden overgebracht.
  3. Advocaten die de zitting willen bijwonen en om een reden die verband houdt met het Covid-19 virus verhinderd zijn, kunnen uitstel vragen.