Bericht van het Hof van Cassatie betreffende de gevolgen van het Covid-19  (18 maart 2020)

Tot nader order zullen de zittingen van het Hof van Cassatie, in de regel, verlopen volgens de vakantiedienstregeling. Enkel de dringende strafzaken zullen worden behandeld. De advocaten worden uitgenodigd om hun cliënt te vertegenwoordigen, vooral als deze aangehouden is en niet naar het gerechtsgebouw kan worden overgebracht.

De zittingen voor de burgerlijke zaken worden, behoudens enkele uitzonderingen opgeschort. De advocaten in die zaken die reeds waren vastgesteld maar naar een latere datum worden uitgesteld, worden hiervan door de griffie in kennis gesteld.