Zijne Majesteit de Koning heeft op 10 januari 2017 dhr. Dirk Thijs in audiëntie ontvangen voor zijn eedaflegging als Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie.