U bent hier

Hof van Cassatie: eedaflegging en installatie

28/02/2017 - 14:39

Bij koninklijk besluit van 13 februari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2017, is mevrouw Ariane Jacquemin, kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie.

De eedaflegging en installatie zal doorgaan op 17 maart 2017 om 11 uur.