Op 17 maart stond de Middag van het Recht in het teken van ‘plea bargaining’. De ‘plea bargaining’-procedure is goed ingeburgerd aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. In België blaast zij pas haar eerste kaarsje uit.

Christian De Valkeneer, voorstander van een onderhandelde rechtsbedeling, schetste een beeld van die nieuwe procedure. Hij wees evenwel op de malaise in de Latijnse cultuur om tot een vergelijk te komen wat de strafvordering betreft.

Pierre Monville wierp een kritische blik op deze nieuwe vorm van onderhandelde rechtsbedeling. Vanuit zijn ervaring stond hij stil bij de moeilijkheden die het systeem veroorzaakt,  zowel voor het openbaar ministerie, de rechter of de balie, als voor de andere partijen bij het geding, ongeacht zij slachtoffer of beklaagde zijn.

Sprekers

Christian De Valkeneer

  • procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik
  • buitengewoon leraar aan de UCL

Pierre Monville

  • advocaat bij de balie te Brussel
  • assistent aan de Université Libre de Liège

Meer informatie

Contact