U bent hier

Hof van Cassatie: Nauwkeurigheid van de beroepsgrieven: het Hof verwerpt een te strikte invulling

25/04/2017 - 15:08

Openbare rechtszitting 2N, 18 april 2017

Nauwkeurigheid van de beroepsgrieven: het Hof verwerpt een te strikte invulling