25/11/2016

Vanaf 25 november 2016 kunnen beëdigd vertalers, tolken en gerechtsdeskundigen zich registreren in een nationaal register. Hiermee zal de rechtzoekende beroep kunnen doen op een deskundige met de nodige bekwaamheid. En ook voor de deskundigen bieden de registers een aantal voordelen.

De wet van 10 april 2014 bepaalt de oprichting van twee nieuwe Belgische registers:

  • het register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
  • het register voor gerechtsdeskundigen

Die twee nieuwe nationale registers hebben een dubbel doel:

  • een overzicht bieden van wie inzetbaar is,
  • en vooral een kwaliteitsgarantie bieden.

Ze zullen voor de rechtszoekende m.a.w. een garantie vormen van de professionele vaardigheden en de juridische kennis van de vertalers, tolken en gerechtsdeskundigen.

Wie wil optreden als beëdigd vertaler, tolk, vertaler-tolk of gerechtsdeskundige kan zich registreren in de nationale registers.
De registratieaanvraag gebeurt via de applicatie e-Deposit.

Minder werklast

De registratie in de nationale registers zal elektronisch verwerkt worden.

Vanaf 25 november 2016 gebeurt de registratie in het tijdelijk nationaal register op basis van de overgangsbepalingen. In een volgende fase (vanaf maart 2017) gebeurt de registratie op basis van de vereiste documenten in het definitief nationaal register.

In de loop van 2017 zullen ook kostenstaten en expertiseverslagen via e-Deposit ingediend worden. 

Elk document dat wordt ingevoerd via e-Deposit, betekent minder werklast voor de griffier, de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en de gerechtsdeskundige. Documenten identificeren, invoeren, klasseren, scannen, enz. behoort m.a.w. tot het verleden. Al bij al een flinke tijdsbesparing.

Contact

Dienst nationale registers

Meer info