Steeds meer minderjarigen worden het slachtoffer van seksuele afpersing of ‘sextortion’. Daarbij wil de afperser de jongere geld of (naakt)foto’s afhandig maken. Dat blijkt uit internationale cijfers van de politie.

De overheid en haar partners nemen zowel op federaal niveau als binnen de gemeenschappen heel wat initiatieven  om seksueel misbruik te voorkomen en minderjarigen te beschermen.

Zo schaart de federale overheid zich met het Verdrag van Lanzarote achter de Europese aanpak en zijn er verschillende wetten goedgekeurd die de aanpak van seksueel misbruik verbeteren zoals de wet op het huisverbod, de bescherming tegen cyberlokkers, voyeurisme enz. 

Belang van samenwerking

Ondanks dat stevig wettelijk kader blijft de aanpak van (online) seksueel misbruik van minderjarigen een grote uitdaging voor alle betrokken actoren. 

Een gestructureerde, geïntegreerde en integrale aanpak is dus een must. Die strategie vertaalt zich naar een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen, getuige daarvan:

  • het Vlaams protocol kindermishandeling politie-justitie en welzijn 
  • het samenwerkingsprotocol inzake kindermishandeling met de 'Fédération Bruxelles-Wallonie' 
  • de nauwe samenwerking met niet-gouvernementele organisaties, zoals Child Focus en ECPAT 
  • de ondersteuning van de strijd tegen kindermishandeling op Europees en internationaal niveau 

Weet wie kan helpen

Deze sensibiliseringscampagne van Europol wil jongeren waarschuwen voor de gevaren en hen laten weten dat ze er niet alleen voorstaan. Er staan mensen klaar om hen te helpen.

De FOD Justitie ondersteunt deze campagne: say no en verbreek de stilte!

Meer info