Zondag 1 oktober was het Open Bedrijvendag. De gevangenis van Hasselt en de dienst Cellmade, die de gevangenisarbeid organiseert, namen dit jaar deel en openden de deuren van de werkhuizen voor het grote publiek. 250 bezoekers maakten kennis met de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden voor gedetineerden. Ze waren onder de indruk van het sociaal belang van tewerkstelling binnen de muren, en luisterden geïnteresseerd naar de positieve verhalen van de werkplaatsleiders. Ze leerden ook meer over de beroepsopleidingen die gedetineerden volgen in de gevangenis en over competentiegericht werken, beiden in de kijker gezet door de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Group INTRO, partners van het DG Penitentiaire Inrichtingen.  

Minister Geens is enthousiast over het initiatief en zet de meerwaarde van gevangenisarbeid in de kijker: “Meer nog dan de technische vaardigheden die de gedetineerden tijdens hun tewerkstelling in de gevangenissen verwerven, is het belangrijk dat ze een arbeidsethos blijven handhaven of ontwikkelen. Als ze zich niet opnieuw kunnen aanpassen aan een werk- en dagritme na een gevangenisverblijf, zorgt dat er in te veel gevallen voor dat ze zich niet re-integreren in de maatschappij. We moeten dan ook blijven inzetten op voldoende kansen en werk voor de gedetineerden.”

Contact

kathleen.vandevijver@just.fgov.be
0479 98 80 05