Het Hof van Cassatie organiseert op 9 en 10 oktober 2017 een colloquium van l’Association des Hautes Juridictions de Cassation ayant en partage l’usage du français, afgekort AHJUCAF.

Deze vereniging van de hoge gerechtshoven die het gebruik van de Franse taal delen, houdt in Brussel haar achtste colloquium met als thema “De onafhankelijkheid van de hoge jurisdicties en het autonoom beheer”.

De vereniging werd opgericht in 2001 en heeft haar zetel in Parijs. De hoge gerechtshoven van 50 landen zijn lid van deze vereniging. Zo tellen we  afvaardigingen van 4 continenten.

De doelstellingen zijn onder andere de onderlinge bijstand en de uitwisseling van ervaringen tussen de leden met betrekking tot hun bevoegdheid, organisatie en werking, alsook het bevorderen van de rol van de hoge gerechtshoven in het handhaven van de rechtsstaat.

Meer info

Perscontact

Persmagistraat van het Hof van Cassatie

Advocaat-generaal H. Vanderlinden