Op vrijdag 6 oktober keken in de gevangenis van Oudenaarde een veertigtal gedetineerden samen met hun partner naar de nieuwe film 'Le Fidèle' van Michaël Roskam. Minister Geens was ook aanwezig en kondigde aan dat tegen begin 2019 de eerste transitiehuizen in België een feit zullen zijn.

Regisseur Michaël Roskam had voordien al onderzoek gedaan in de gevangenis voor zijn film. Hij is voorstander van een hervorming om de re-integratie van gedetineerden nog beter voor te bereiden. Minister Geens deelt die mening en vindt de laatste periode van een straf van uitermate groot belang om de re-integratie van gedetineerden zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarom wil de minister ook transitiehuizen oprichten, kleinere entiteiten waar gedetineerden gestructureerd worden voorbereid voor ze opnieuw in de maatschappij terechtkomen.

Contact

kathleen.vandevijver@just.fgov.be
0479 98 80 05