Justitie doet regelmatig een beroep op vertalers(-tolken) in het kader van strafzaken. Om die samenwerking vlot te laten verlopen, zijn goede afspraken belangrijk.

Het nieuwe kwaliteitshandboek van de FOD Justitie wil een antwoord bieden op praktische vragen over de samenwerking, de verwachtingen van beide partijen en hoe men de gangbare tarieven correct toepast. Die werkwijze wordt ook vertaald naar concrete voorbeelden en typemodellen, bijvoorbeeld voor het inbrengen van een kostenstaat.

Zo kan de samenwerking overal op dezelfde manier verlopen en kunnen we beter waken over de kwaliteit ervan. Op termijn moet dit handboek een modern en soepel kader bieden dat dé referentie is voor alle betrokken partijen.

Dit handboek kwam tot stand in overleg met een werkgroep waarin griffies, parketsecretariaten, politie en beroepsverenigingen van vertalers/tolken waren vertegenwoordigd.