Transgenders kunnen binnenkort ook zonder medische voorwaarden hun geslacht en voornaam officieel laten aanpassen.

De nieuwe regeling is bepaald in de wet van 25 juni 2017 en treedt ten laatste op 1 januari 2018 in werking.

Vanaf dan moet een transgender persoon niet meer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen in het bevolkingsregister.

Procedure

De procedure bestaat uit twee stappen.

1. De aangifte

Wat?

De transgender persoon doet aangifte van zijn of haar wens om officieel van geslacht te veranderen.

Waar?

De aangifte gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente of stad waar de aangever is ingeschreven in het bevolkingsregister.

Hoe?

De persoon in kwestie overhandigt een verklaring waarin staat dat hij of zij er al een hele tijd van overtuigd is dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit.
In de verklaring bevestigt de aanvrager dat hij of zij wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.  
De ambtenaar van de burgerlijke stand informeert de aanvrager over het verdere verloop van de procedure en de gevolgen.
De aanvrager ontvangt een brochure met meer informatie.
De ambtenaar neemt akte van de verklaring en geeft een ontvangstbewijs aan de aanvrager.

2. Opmaak van de akte

Wat?

De transgender persoon verschijnt een tweede keer voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en bevestigt zijn of haar eerste verklaring.

Waar?

Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar de aanvrager zijn of haar eerste verklaring deed.

Wanneer?

Minimum drie en maximum zes maanden na de aangifte.

Hoe?

De aanvrager overhandigt een verklaring die zijn of haar eerdere overtuiging bevestigt.
De aanvrager bevestigt dat hij of zij zich bewust is van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.
Daarna volgt de opmaak van de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie.

Voor wie?

Deze mogelijkheid is bestemd voor personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit.

Om de procedure op te starten, zijn er geen bijkomende voorwaarden voor:

  • meerderjarige Belgen,
  • ontvoogde minderjarige Belgen of
  • ​vreemdelingen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.

Bij minderjarigen kan een voornaamswijziging vanaf 12 jaar als zij daarbij zijn bijgestaan door hun ouders of wettelijker vertegenwoordiger.

Vanaf 16 jaar kan een minderjarige ook de geslachtregistratie in de geboorteakte laten aanpassen als zij daarbij zijn bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten dan ook een verklaring kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Inwerkingtreding

De nieuwe procedure treedt in principe op 1 januari 2018 in werking, tenzij de Koning een vroegere datum bepaalt.

Meer informatie

Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft