De heer Bart De Smet en mevrouw Els Herregodts zijn benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. De eedaflegging en installatie had plaats op 17 januari 2020.

De heer Bart De Smet was substituut-procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen.

Mevrouw Els Herregodts was raadsheer in hof van beroep te Brussel.