14/04/2020

Uittreksels uit het strafregister voor particulieren zijn voortaan voorzien van een QR-code en een internetadres, met een geldigheidsduur van drie maanden. Aan de hand daarvan kan de bestemmeling het document authenticeren.

Het volstaat om de QR-code in te scannen met een smartphone met internetverbinding, of om onderstaand URL-adres in te geven. Dat adres begint verplicht met https://certif.belgium.be

De bestemmeling wordt dan automatisch doorverwezen naar de elektronische versie van het uittreksel (de bron). Hij kan dan beide versies vergelijken: als ze identiek zijn, dan is het afgeleverde uittreksel authentiek.

Hoe een uittreksel uit het strafregister ontvangen?

Vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens

We hebben met het strafregister grote stappen gezet de afgelopen vijf jaar. Zo verdween het gemeentelijk strafregister en werd het Centraal Strafregister de unieke bron om het strafblad te kennen van zowel natuurlijke als rechtspersonen. Alle informatie is gecentraliseerd en beschikbaar via het uittreksel uit het strafregister. Dat uittreksel bevat meer bepaald de uitgesproken straffen, of die straffen gepaard gaan met voorwaarden, of er eventuele ontzettingen uit rechten zijn, etc. Het uittreksel is sneller beschikbaar wat voordeliger en veiliger is voor de burger. Met de nieuwe QR-code op dat uittreksel, willen we, net zoals bij de aktes van de burgerlijke stand, vervalsing tegengaan. Zo kan de bestemmeling eenvoudig de authenticiteit van het document verifiëren.

Enkele cijfers

  • In 2019 produceerde het Centraal strafregister 1.900.000 uittreksels, waarvan ongeveer 1.200.000 voor de burgers via de gemeenten.
  • 98% van de uittreksels worden automatisch en rechtstreeks afgeleverd, zonder tussenkomst van de dienst Centraal strafregister.
  • Het Centraal strafregister registreert gemiddeld 250.000 vonnissen per jaar.

 Test de QR-code van een blanco uittreksel uit het strafregister (PDF, 177.48 KB)

 Test de QR-code van een niet-blanco uittreksel uit het strafregister (PDF, 331.56 KB)