De voorbije jaren engageerde de FOD Justitie zich om resoluut het milieu te integreren in zijn dagelijkse werking. In 2015 behaalde de FOD de ISO 14001-certificatie en de EMAS-registratie voor zijn hoofdzetel. Daaraan gekoppeld kwamen er milieudoelstellingen die voor 2018 gerealiseerd moeten worden. Een tussentijds bilan.

Prima resultaten voor energie

Het verbruik van elektriciteit in de hoofdzetel van de FOD Justitie is al meer gezakt dan vooropgesteld in de doelstellingen. Het regelmatig onderhoud van de technische installaties en het stijgend aantal personeelsleden die telewerken, verklaren deze goede energieresultaten. Het waterverbruik is eveneens verminderd met 7,63 % en benadert gaandeweg de vooropgestelde vermindering van 10 %. Ons genormaliseerd jaarlijks gasverbruik daarentegen steeg met 2,5% ten opzichte van 2012. Deze stijging valt te verklaren door de winteromstandigheden die we kenden en het warmteverlies door het enkel glas in de houten raamkaders binnen onze perimeter. Deze evolutie krijgt dan ook onze bijzondere aandacht.

Inspanningen gevraagd voor het papierverbruik

Het beoogde percentage dubbelzijdige afdrukken en kopies van 25 % komt in zicht. Maar de medewerkers van de FOD printen en kopiëren nog evenveel: 23 afdrukken en/of kopies per dag. Dat moet beter.

Vreemd genoeg kocht de FOD wel minder papier: van 2012 tot  2015 nam de hoeveelheid aangekocht papier een duik van 42 %, ofwel 9500 kg minder. Die vermindering is deels het resultaat van de vervanging van quasi alle persoonlijke printers door een park van multifunctionele printers die dubbelzijdig kunnen afdrukken, kopiëren en scannen. Ook de sensibilisatiecampagne ‘De juiste reflex! Meer ideeën voor minder papier’ miste zijn effect niet.

De berg aan papierafval stijgt daarentegen wel. Door de vele verhuizingen en de inkrimping van de werkplekken, sloegen veel collega’s aan het sorteren (en dus ook weggooien) van de papieren documenten, wat een stijging van dit afvaltype verklaart.

Voor meer informatie over de milieuprestaties van de FOD Justitie, raadpleeg de  milieuverklaring 2016 (PDF, 2.47 MB).