In zijn mededeling op dinsdag 13 oktober 2009 gaf Premier Van Rompuy aan dat ter overbrugging van het tekort aan cellencapaciteit in de Belgische gevangenissen, dringende maatregelen moeten worden genomen.

Vandaag heeft het kernkabinet zijn goedkeuring verleend aan het plan van Minister De Clerck om 500

cellen in het Nederlandse Tilburg te huren in afwachting van de bouw van nieuwe gevangenissen in België.

De minister zal de komende weken in overleg met zijn Nederlandse collega het verdrag finaliseren om na ondertekening zo vlug mogelijk de procedure voor het Belgische parlement te voltooien met de bedoeling de capaciteit in Tilburg zo vlug mogelijk op te nemen.

Dit is duidelijk een overgangsmaatregel vermits vanaf 2012 de eerste nieuwbouw gevangenissen in België in gebruik kunnen worden genomen.

Stefaan De Clerck

Minister van Justitie