In 2018 zijn er 5 miljoen verkeersboetes verzonden. Dat zijn er 21 % meer dan het jaar voordien. In 2017 zijn er 4,1 miljoen verkeersboetes verstuurd. Dankzij de automatisering is de tijd waarin verkeersboetes door hun grote omvang niet op tijd verwerkt raakten, voorgoed voorbij. Iedereen die geflitst wordt via een mobiel of vast toestel, wordt zonder uitzondering vervolgd.

Verkeersveiligheid is een prioriteit voor de Europese Unie en België. Daarom startten justitie, politie, mobiliteit, financiën en enkele ICT-partners op 3 juli op 2017 met de informatisering van het beheer van verkeersboetes. Het project, dat de naam Crossborder kreeg, zorgt voor een verregaande automatisering van het verwerken van verkeersboetes. Eerst steekt de politie een verkeersovertreding in het systeem. Vervolgens wordt de verkeersboete automatisch verstuurd via de post. Daarna is het aan justitie om de overtreder te vervolgen en de betaling te organiseren.

De automatisering zal op termijn resulteren in minder papierverbruik, minder administratieve werklast en een volledig overzicht van alle begane verkeersovertredingen door een persoon. Zo kunnen veelplegers in de toekomst gepaster worden aangepakt.

Waarom je een verkeersboete beter niet laat liggen

Als een overtreder zijn boete weigert te betalen, organiseert de overheidsdienst Financiën een gedwongen uitvoering, bijvoorbeeld door de boete af te houden van de teruggave van de personenbelastingen. Niemand kan zijn boete nog ontlopen. Dankzij de automatisering is de tijd waarin verkeersboetes door hun grote omvang niet op tijd verwerkt raakten, voorgoed voorbij. Iedereen die geflitst wordt via een mobiel of vast toestel, wordt zonder uitzondering vervolgd.

Aanpak van buitenlandse overtreders

Verkeersveiligheid is een prioriteit voor de Europese Unie en België: daarin kan een coherente aanpak van het bestraffen van buitenlandse overtredingen niet ontbreken. De overheidsdienst Financiën zal op termijn een buitenlandse boete rechtstreeks innen bij de overtreder. Een boete ontlopen wordt daardoor steeds moeilijker. Wanneer een Belg in de toekomst geflitst wordt in een EU-land en de boete weigert te betalen, zal de Belgische overheid uiteindelijk tussenkomen om het bedrag zelf te vorderen. Justitie zal een globaal beeld hebben van elke verkeersovertreding die werd begaan, in zowel binnen- als buitenland.

In 2018 werden een half miljoen verkeersboetes verzonden naar het buitenland. Dat is 10% van het totaal aantal verzonden boetes in 2018.

3 keer meer overtreders betaalden vorig jaar hun boete online

Bijna 300 000 overtreders betaalden hun boete online op www.verkeersboetes.be. Dat aantal ligt 3 keer hoger dan in 2017. Via het identificatienummer op de boete kunnen zowel Belgische en buitenlandse bestuurders die tegen de lamp liepen, eenvoudiger hun boete betalen. Het bedrag, rekeningnummer en de mededeling zijn vooraf ingevuld om fouten te vermijden. Ook kwamen er meer betalingsmogelijkheden. Naast overschrijving behoren nu ook selfbanking op smartphone, tablet of pc tot de mogelijkheden. Via de website kan de burger zijn boete ook online betwisten of een ongeldige betaling corrigeren.

Koen Geens: “Door in te zetten op doorgedreven automatisering kunnen wij de keten sluiten. Wie een overtreding begaat wordt gepakt. Inbreuken die vastgesteld worden kunnen nu effectief ook verwerkt worden. Dit is wat een overheid moet doen, efficiënte procedures uitwerken om een strafketen te hebben die zich sluit. Het is de overheid niet om het geld te doen, maar wel om de verkeersveiligheid. Op termijn moeten de bestuurders hun gedrag veranderen en zich nog beter houden aan de verkeersregels. Zo niet zal de boete in de bus vallen.”

Meer boetes, minder betwistingen

De automatisatie van het beheer van verkeersboetes is een absolute prioriteit voor de overheid. De verregaande digitalisering en de hogere pakkans vormen een essentiële stap op weg naar meer verkeersveiligheid.

Het aantal uitgeschreven boetes neemt toe en het aantal betwistingen daalt:

 • verzonden verkeersboetes in 2017
  • onmiddellijke inningen 3.548.613 (politie)
  • innelijke schikkingen 587.778 (parket)
  • totaal 4.136.391 verzonden boetes
 • verzonden verkeersboetes in 2018
  • onmiddellijke inningen 4.331.470 (politie)
  • minnelijke schikkingen 657.228 (parket)
  • totaal 4.988.698 verzonden boetes of een stijging van 20,61 % in 2018 vs. 2017
 • verzonden verkeersboetes naar buitenlanders in 2018
  • onmiddellijke inningen 370.407 (politie)
  • minnelijke schikkingen 148.193 (parket)
  • totaal 518.600 verzonden boetes naar het buitenland of 10,4 % van het totaal aantal verzonden boetes
 • het aantal gevraagde verkeersboetes door politie en parket samen met de uitgesproken vonnissen van de politierechtbanken in 2018 bedraagt ongeveer € 500 miljoen
 • aantal betalingen op de website www.verkeersboetes.be
  • 112.804 betalingen op de website in 2017
  • 289.682 betalingen op de website in 2018
 • aantal online consultaties van de website in 2018
  • elke maand 562.000 consultaties
 • aantal telefonische oproepen bij het call center
  • in totaal 112.804 oproepen in 2017
  • in totaal 546.116 oproepen die zijn behandeld door 70 callcenter medewerkers in 2018
  • de oproepen zijn in dalende lijn vanaf september 2018
 • aantal betwistingen van een boete in 2018
  • betwistingen op persoon 274.919
  • betwistingen op feiten 58.271
  • het aantal betwistingen daalt vanaf september 2018

Meer informatie

press@just.fgov.be