Cass. AR C.13.0441.N, 14 november 2014

Het Hof heeft bij arrest van 14 november 2014, gewezen in voltallige zitting, uitspraak gedaan over de wrongful life-vordering. Volgens het Hof heeft de vordering van een gehandicapt kind tegen de geneesheer die op foutieve wijze heeft nagelaten de ouders tijdens de zwangerschap in te lichten over de toestand van hun kind en die aldus de ouders de kans heeft ontnomen te besluiten tot een zwangerschapsonderbreking, geen betrekking op vergoedbare schade. Het Hof is van oordeel dat een vergelijking tussen de toestand van een gehandicapt bestaan van een persoon en zijn niet-bestaan geen vergoedbare schade oplevert.

C.13.0441.N