17 december 2010

Op 29 januari 2011 treedt het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling in werking. Deze databank is uniek in Europa en geeft een nauwgezet beeld van alle beslagprocedures en collectieve schuldenregelingen. Ze is niet alleen een belangrijke verbetering voor de gerechtsdeurwaarders, maar ook voor de organisatie van de gerechtelijke diensten en de balies. Het is bovenal een instrument om de schuldenlast precies in kaart te brengen en op die manier deze problematiek in België beter te bestrijden.

De wet van 29 mei 2000 voorzag in de centralisatie van het beheer van berichten. Beslagberichten worden tot op heden nog steeds in papieren vorm op de griffies verwerkt en geklasseerd in zogenaamde beslagtrommels, zodat elke belanghebbende steeds ter plaatse dient te gaan om de berichten te consulteren. Een elektronische databank biedt dus niet alleen een oplossing voor het probleem van meervoudig beslag op goederen van schuldenaars maar beperkt ook materiële vergissingen en verplaatsingen. Ze is een belangrijke stap naar de maximale informatisering van justitie.

Eerdere initiatieven voor het opzetten van een centrale databank hebben geen succes gekend. Vanaf september 2009 hebben Justitie en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België (NKGB) het project heropgestart om het centraal bestand beslagberichten te verwezenlijken. Één jaar later resulteert deze samenwerking tot de totstandkoming van een elektronische centrale databank.

* * *

Bernard Buyse, voorzitter van de NKGB "Het gaat om veel meer dan zomaar een databank. Dankzij deze tool zullen de gerechtsdeurwaarders snel de situatie van een burger kunnen begrijpen en aldus de opportuniteit om spoed te zetten achter een tenuitvoerleggingsprocedure kunnen evalueren. In het verleden bestond deze informatie alleen in papieren versie, bewaard in elk gerechtelijk arrondissement. Voortaan zullen wij met enkele muisklikken in staat zijn alle partijen te adviseren aangaande de gepaste middelen voor aanwending in het kader van een dossier. Wij hopen echter vooral vanaf het einde van het eerste gebruiksjaar van dit bestand, via statistische data die eruit gedistilleerd worden, zowel aan de politieke wereld als aan de burgerlijke samenleving advies en raad te kunnen geven om met name buitensporige schuldopbouw te bestrijden".

Minister van justitie Stefaan De Clerck "De verwezenlijking van deze elektronische databank heeft tien jaar op zich laten wachten. Het zal een essentiële bijdrage betekenen in het kader van een digitale justitie en een juiste aanpak van de problematiek van de overmatige schuldenlast".