Zaterdag 10 oktober meldden verschillende kranten dat zeker 300.000 vonnissen en arresten ontbreken in het Centraal Strafregister. Daardoor zouden minstens 120.000 recidivisten kunnen ontkomen met een veel te lichte straf. Deze berichtgeving is niet correct. Elk overgemaakt uittreksel uit het Centraal Strafregister bevat wel degelijk alle veroordelingsberichten, alleen worden bepaalde van die berichten manueel in plaats van automatisch toegevoegd aan het dossier.

Als een procureur des Konings zijn strafdossier voorbereidt, vraagt hij een uittreksel aan uit het Centraal Strafregister. Daarop controleert dat Centraal Strafregister twee zaken: is de persoon waarover het gaat bekend in de bestanden en indien ja, is zijn of haar strafregister al dan niet automatisch aangevuld.

Als er geen automatische aanvulling is gebeurd van het Centraal Strafregister, zorgen de medewerkers van het Centraal Strafregister voor een manuele aanvulling. Ze doen dat door alle veroordelingsberichten toe te voegen die werden overgemaakt door de griffie. Pas als dat gebeurd is, wordt het uittreksel verstuurd naar de procureur de Konings. Dat betekent dat elk uittreksel van het Centraal Strafregister altijd alle veroordelingen bevat van de betrokken beklaagde.

Bij een manuele aanvulling moet de procureur des Konings iets langer wachten op het uittreksel (enkele uren bij hoogdringende zaken).

Gemeentelijk inlichtingenbulletin als bijkomende controle

Naast een uittreksel uit het Centraal Strafregister, vraagt de procureur des Konings tegelijk ook een inlichtingenbulletin op bij de gemeente. Dat bulletin vormt een aanvullend controle-instrument voor de procureur des Konings. Veroordelingen op het gemeentelijk inlichtingenbulletin die niet vermeld worden in het Centraal Strafregister, kunnen op dat moment alsnog worden toegevoegd.

Het gemeentelijk inlichtingenbulletin zal uitdoven tegen 2018. De gemeenten zullen vanaf 2016 de mogelijkheid hebben om een uittreksel op te vragen bij het Centraal Strafregister.

Europese uitwisseling van informatie

De uittreksels van het strafregister bevatten niet louter informatie over de veroordelingen van Belgen in België, maar ook over de veroordelingen van die Belgen in één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie.

Sinds april 2012 bestaat er een automatische uitwisseling van informatie tussen alle centrale diensten die het strafregister beheren binnen de EU.

Contact

FOD Justitie

Edward Landtsheere

Woordvoerder

02 542 67 57