De dertien oude dossierbeheersystemen van de gerechtelijke entiteiten hebben  gaandeweg plaats geruimd voor een ander systeem: MaCH. In de burgerlijke keten gebruikten de vredegerechten MaCH als eerste. Intussen wordt het ook gebruikt in de politierechtbanken en -parketten en in de volledige strafrechtelijke keten van eerste aanleg, en meer specifiek in de correctionele parketten en rechtbanken van eerste aanleg.

De digitalisering van de dossiers is een belangrijke stap in de modernisering van justitie, met het oog op het verzekeren van de veiligheid en het bestrijden van recidive. Er is dus een grote vraag naar een systeem dat de toegang tot informatie vereenvoudigt en verschillende partners gegevens laat delen.

Die interne en externe partners zijn onder andere de FOD Justitie, de FOD Financiën, de FOD Economie, de FOD Mobiliteit, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, Assuralia, bpost, IBZ, de Orde van Vlaamse Balies en de Orde van Franstalige en Duitstalige balies van België.

MaCH centraliseert al hun gegevens. De rechters, procureurs, secretarissen en griffiers die MaCH gebruiken, kunnen alle gegevens dus sneller raadplegen en een overzicht verkrijgen. MaCH is dan ook meer dan een beheersysteem, het wordt een portaal.

Hoe werkt MaCH concreet?

 • Wanneer een politiebeambte een proces-verbaal opstelt, worden de gecodeerde gegevens rechtstreeks overgezonden naar MaCH. Zo moet de magistraat die een dagvaarding opstelt enkel nog de ontbrekende gegevens invullen, zoals de datum van hoorzitting.
 • Om een vonnis op te stellen, moet de rechter enkel nog zijn of haar motivering toevoegen. Dat kan in bestaande briefmodellen in MaCH die automatisch gegenereerd worden.
 • Het is mogelijk om in MaCH de status van een ingetrokken rijbewijs te bekijken om te controleren voor welke periode het werd ingetrokken.

Voortdurende evolutie

MaCH is een dossierbeheersysteem dat eerst in de vredegerechten is uitgerold.  Het systeem werd stapsgewijs ingezet in politierechtbanken en –parketten. Sinds kort is het ook beschikbaar in de correctionele parketten en rechtbanken van eerste aanleg.

Zoals elk goed beheersysteem wordt MaCH voortdurend verbeterd:

 • Sinds 2007 kreeg MaCH 80 keer een update om de prestaties te verbeteren.
 • In overleg met de hoven, rechtbanken en het openbaar ministerie zijn er continu technische en functionele aanpassingen aan de applicatie. Op die manier geraakt de werkwijze van justitie meer en meer gestandaardiseerd.
 • Zo krijgt ook de digitalisering van justitie vorm: het elektronisch dossier met alle documenten, een evoluerende gebruikersinterface, …

Minister van Justitie Koen Geens

“Ik zet al enige tijd in op de digitalisering van justitie. Dat is niet eenvoudig want je moet vaak van nul beginnen, maar het keerpunt is volop ingezet. Na de digitalisering van de burgerlijke stand en van het digitaal strafregister, kan de rechtbank nu ook digitaal documenten ontvangen. Lijvige, papieren dossiers worden zo overbodig. De kelders van de justitiegebouwen kunnen zo beetje bij beetje geleegd worden. Ik ben blij dat de rechtbanken instaan voor een vlotte dienstverlening voor de mensen.”

Cijfers

Mammoet

 • Eind jaren 80 startten de eerste informatiseringsprojecten binnen justitie: Burgerlijke Griffie “BGC”; Rechtbank van Koophandel “TCKH” en Parket en Rechtbank Eerste Aanleg strafrechtelijk “REA/TPI”.
 • In 1992 is het Mammoet-project gelanceerd voor de vredegerechten, politieparketten en -rechtbanken.

Uitrol van MaCH (Mammoet @ Central Hosting)

 • In 2007 is MaCH opgestart om de gegevens van de verschillende sites voor de vredegerechten, politieparketten en–rechtbanken op één centrale server te beheren.
 • Sinds 2015 zijn de correctionele rechtbanken en parketten, arbeidsauditoraten en het federaal parket ook actief in MaCH.
 • Begin 2019 kunnen de parketten-generaal de dossiers consulteren in MaCH en start de uitrol in de ondernemingsrechtbanken.

Momenteel is MaCH beschikbaar op 380 sites over het hele land

 • 229 vredegerechten (193 na de hervorming)
 • 28 politieparketten
 • 38 politierechtbanken
 • 28 correctionele parketten + federaal parket
 • 28 correctionele rechtbanken
 • 28 arbeidsauditoraten
 • Op een totaal van 654 sites werkt al 58 % van de sites met MaCH.

Medewerkers in MaCH

 • In totaal zijn er 5358 medewerkers van justitie die in 2019 toegang hebben tot MaCH.
 • In 2019 zijn gemiddeld 3234 medewerkers dagelijks actief in MaCH.
 • Op een totaal van 10.143 medewerkers binnen justitie werkt al 53 % van de medewerkers met MaCH.

Dossiers in MaCH

 • In 2018 werden meer dan 25 miljoen dossiers overgedragen van de applicatie REA-TPI naar MaCH.
 • In totaal zijn er 87.123.844 dossiers gekend in MaCH sinds de opstart in 1992.

Updates in MaCH

 • Sinds 2007 was er om de 8 weken een nieuwe release van MaCH.
 • Die nieuwe versies bevatten telkens ongeveer 100 ‘calls’ of concrete aanpassingen op basis van de feedback van het terrein.