imgGezien het succes van de eerste editie, lanceert het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden een nieuwe cyclus van middagen van het recht.

De middagen mikken opnieuw op een ruime doelgroep van geïnteresseerden en specialisten en snijden maatschappelijke thema’s aan die duidelijke juridische vragen oproepen.

Het is de bedoeling om de deelnemers telkens een thema te laten behandelen aan de hand van kruisende inzichten van een of meer externe sprekers, academici of rechtspractici, en van een deskundige ter zake van het directoraat-generaal.

 

Internet en nieuwe technologieën: welke nieuwe middelen voor de opsporings- en vervolgingsautoriteiten?

30 oktober 2015 – NL

De technologische evoluties laten de ontwikkeling van specifieke vormen van criminaliteit toe zoals identiteitsdiefstal of computercriminaliteit, en ze vergemakkelijken het plegen van ‘traditionele misdrijven’ via de nieuwe media.

De opsporings- en vervolgingsautoriteiten worden zo geconfronteerd met nieuwe uitdagingen om met de bestaande middelen te vechten tegen deze criminaliteit in cyberspace. Zijn de bijzondere opsporingsmethoden zoals de infiltratie, het onderscheppen en opendoen van elektronische briefwisseling of het afluisteren van privé-communicatie, de zogenaamde telefoontap, echter wel aangepast aan die nieuwe technologische ontwikkelingen?

Welke zijn bijvoorbeeld de regels die van toepassing zijn op het onderscheppen van telecommunicatie wanneer deze via Skype gecodeerde gegevens betreft of hoe zit het met infiltratie op sociale netwerken? Kan de doorzoeking van een computer en het openen van een mailbox beschouwd worden als een huiszoeking? Wie zijn de bevoegde autoriteiten om onderzoek van een Facebook-profiel te bevelen? En nog, wat is de bewijswaarde van deze digitale bewijzen voor de rechtbanken?

Sprekers

 • Philippe Van Linthout, onderzoeksrechter te Mechelen, voorzitter van de Vereniging van onderzoeksrechters 
 • Vanessa Franssen, docent Universiteit van Luik, Instituut voor strafrecht, KU Leuven

Moderator

 • Alexander Hoefmans, jurist, FOD Justitie, directoraat generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden, diensthoofd van de dienst Bescherming van gegevens en fundamentele rechten van de EU

De lezingen zijn in het Nederlands.

Praktische informatie

Recidive, de realiteit achter de cijfers

11 december 2015 – FR

Het NICC publiceerde in mei 2015 de eerste nationale studie over recidive, gebaseerd op de statistieken van het Nationaal Strafregister tussen 1995 en 2013. Uit de studie blijkt dat meer dan de helft van de veroordeelden recidiveert. Cijfers die tot nadenken stemmen … Wat verbergt zich achter deze cijfers?

Deze middag van het recht biedt u twee kruisende blikken op dit fenomeen: de naakte cijfers versus de realiteit achter deze cijfers. Welke factoren brengen mensen ertoe te recidiveren? Welke mogelijkheden tot re-integratie worden hen geboden? Zijn er factoren die een invloed uitoefenen op ‘desistance’ (het stoppen met een ‘criminele carrière’)?

Sprekers

 • Benjamin Mine, onderzoeker NICC, co-auteur van de studie 'Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister'
 • Isabelle Christiaens, journaliste, regisseuse van de documentaire 'L’homme au harpon' voor de RTBF en ARTE

Moderator

 • Annie Devos, directeur-generaal Algemene administratie justitiehuizen van de Franse gemeenschap

De lezingen zijn in het Frans.

Praktische informatie

De schijnerkenning: een kind voor een kind of voor een verblijfstitel?

4 maart 2016 – NL

Om schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen tegen te gaan, is de wetgever al doeltreffend opgetreden. De erkenning van een kind is meer en meer louter ingegeven om toegang tot het grondgebied of een recht op verblijf in België te bekomen. Hoe dit te voorkomen, zonder afbreuk te doen aan de beginselen waarop deze wijze van vaststelling van de afstamming gebaseerd is? Wat zijn de gevolgen voor het betrokken kind? Welke zijn de haalbare en beoogde oplossingen?

Sprekers

 • Steve Heylen, voorzitter van de Vlaamse vereniging van ambtenaren en beambten burgerlijke stand vzw, diensthoofd Burgerlijke stand van de stad Leuven
 • Jinkse Verhellen, professor, Instituut voor internationaal privaatrecht, Universiteit Gent

Moderator

 • Lorenzo Briganti, jurist, FOD Justitie, directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden, dienst Familierecht en Burgerlijke stand

De lezingen zijn in het Nederlands.

Praktische informatie

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: zijn de fundamentele rechten rekbaar tot in de oneindigheid?

27 mei 2016 – FR

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens speelt een fundamentele rol en heeft een echte vooruitgang toegelaten in de bescherming van de rechten van de mens in Europa. Het Hof herinnert ons vaak in zijn uitspraken dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens een levend instrument is dat moet worden geïnterpreteerd rekening houdend met de huidige omstandigheden.

Deze dynamische, evoluerende en progressieve interpretatie draagt zeker bij tot de verdere ontwikkeling van de mensenrechten en verzekert zo hun effectiviteit ten aanzien van maatschappelijke veranderingen.

Hoewel de uitvoerders van het Verdrag door een evolutieve interpretatie geen rechten uit het Verdrag kunnen afleiden die er niet sinds het begin instaan, heeft de extensieve interpretatie door het Hof toch geleid tot een belangrijke uitbreiding van zowel de toepassing van de rechten als van de inhoud en de reikwijdte ervan. Er kunnen vraagtekens worden geplaats bij het redelijk en constructief karakter van deze interpretaties van het Verdrag door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Sprekers

 • Sébastien Van Drooghenbroeck, professor en decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universitaire Faculteiten St Louis
 • Pierre d'Argent, professor aan de faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologie UCL, advocaat bij de balie te Brussel, Geassocieerd lid van het Instituut voor Internationaal Recht

Moderator

 • Isabelle Niedlispacher, jurist, FOD Justitie, directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele rechten en Vrijheden, Dienst rechten van de Mens

De lezingen zijn in het Frans.

Praktische informatie

Waar?  
FOD Justitie - Auditorium
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Bereikbaarheidsplan

Programma
12.00 uur - 12.30 uur: Onthaal en broodjesbuffet
12.30 uur - 13.40 uur: Presentaties: 30 minuten per presentatie
13.40 uur - 14.00 uur: Vragen en antwoorden

Deelnemen
Gratis inschrijven ten laatste 5 dagen voor elke middag, via justitie.belgium.be/middagenvanhetrecht 

Contact
middagenvanhetrecht@just.fgov.be

Permanente opleiding
OBFG/OVB: 1,5 punt per middag

Brochure
De middagen van het recht