Van woensdag 30 september tot en met 4 oktober vond in het hartje van Antwerpen de 15e Training Conference plaats van de European Prison Education Association (EPEA). Die conferentie stond volledig in het teken van opleidingen voor gedetineerden. Het DG EPI organiseerde de conferentie in samenwerking met EPEA en Klasbak, het Vlaamse netwerk voor onderwijs aan gedetineerden.

De conferentie was de ontmoetingsplaats voor een uiteenlopend publiek met een interesse voor het thema ‘Unlocking innovation in education in prison’: lesgevers in de gevangenissen, gevangenisdirecteurs, beleidsverantwoordelijken, onderzoekers, enz. De focus lag op de nieuwe trends rond gevangenisonderwijs en innovatieve ideeën om gevangenisonderwijs te boosten, zoals het gebruik van e-learning, betrokkenheid van gevangenispersoneel, pedagogische en methodologische nieuwigheden, enz. Verschillende experten in het veld kwamen hun bevindingen delen met de deelnemers. Tijdens interactieve workshops werden best practices besproken en ervaringen gedeeld.

img