De Federale Wapendienst van de FOD Justitie organiseert een examen voor wapenhandelaars op donderdag 30 maart 2017.

Om een erkenning als wapenhandelaar te kunnen aanvragen, moet je eerst je beroepsbekwaamheid bewijzen. Het examen is verplicht als je een nieuwe of een bijkomende vergunning aanvraagt. De test peilt naar je kennis over de wetgeving en regelgeving rond wapens.

Inschrijvingsprocedure

Om je in te schrijven, stuur je voor 1 maart 2017 een aangetekend schrijven naar de Federale Wapendienst. De datum op de poststempel geldt als bewijs. Je vermeldt daarin welke vorm van wapenhandel je wil uitvoeren.

Als je inschrijving is aanvaard, ontvang je per mail alle praktische informatie over het tijdstip, de duur en de plaats van het examen.

Contact

Federale Wapendienst
FOD Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
wapens@just.fgov.be (opgelet, inschrijvingen voor het examen zijn niet mogelijk via e-mail)

Meer informatie in de rubriek ‘Wapens’

Pers contact

Edward Landtsheere
Woordvoerder FOD Justitie
press@just.fgov.be
T +32 (0)2 542 67 57
M 0479 44 93 29