Het Justitieprogramma is een Europees programma voor de financiering van projecten om de Europese justitie te versterken. Voor dat programma, dat in de periode 2021-2027 zal worden uitgevoerd, is een budget van 305 miljoen euro uitgetrokken.

Het Justitieprogramma wil bijdragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte die gebaseerd is op de rechtstaat, wederzijdse erkenning, wederzijds vertrouwen en justitiële samenwerking. Het is dus de bedoeling om de democratie, de rechtsstaat en de bescherming van de grondrechten te verstevigen aan de hand van drie prioriteiten:

  • justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
  • justitiële opleiding
  • de daadwerkelijke toegang tot justitie, met inbegrip van de rechten van slachtoffers van een misdrijf en de procedurele rechten in strafprocedures.

Met de subsidies kunnen verschillende soorten activiteiten worden ondersteund:

  • bewustmakingsactiviteiten
  • opleiding voor actoren van justitie
  • wederzijds leren door goede praktijken uit te wisselen
  • analyse en monitoring
  • ontwikkeling en onderhoud van ICT-hulpmiddelen
  • versterking van belangrijke Europese netwerken
  • ondersteuning van maatschappelijke organisaties zodat ze beter kunnen optreden en ervoor te zorgen dat alle burgers voldoende toegang hebben tot hun diensten en adviezen

Oproepen tot het indienen van projecten

Hier vindt u de door de Commissie gepubliceerde oproepen tot het indienen van projecten voor de jaren 2021-2022: