Foto van de delegatie voor de FOD Justitie

De FOD Justitie ontving een delegatie van het secretariaat van de Europese Commissie voor de efficiëntie van Justitie van de Raad van Europa (CEPEJ). Die eerste bilaterale vergadering vond plaats op 31 mei en 1 juni 2023.

Op het programma stonden verschillende thema's die focussen op een kwaliteits- en efficiëntie-injectie van justitie. Kwamen onder meer aan bod: de versterking van de samenwerking tussen de FOD Justitie en het secretariaat van de CEPEJ, een betere kennis van de tools en instrumenten van de CEPEJ en de lopende digitaliseringsprojecten binnen de Belgische justitie.

Er werd tegelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om het Belgische deel van het evaluatieverslag van de rechtsstelsels van de CEPEJ (gepubliceerd in oktober 2022) voor te stellen. 

Vertegenwoordigers van het Hof van Cassatie, van de Hoge Raad voor de Justitie, van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, van het College van de hoven en rechtbanken, van het College van het openbaar ministerie en van de Federale Bemiddelingscommissie hebben tijdens die ontmoeting een overzicht van het Belgische gerechtelijk landschap gegeven. 

Daarnaast schoven ook Belgische magistraten, leden van werkgroepen van de CEPEJ en Spaanse en Marokkaanse verbindingsmagistraten bij België mee aan tafel.  

De uitwisselingen waren vruchtbaar en vormen de basis voor toekomstige samenwerkingen.