Van 19 tot 26 november vindt de Internationale week van het herstelrecht plaats. Dit event vormt een uitgelezen moment om het werk van de erkende vzw’s Moderator en Mediante onder de aandacht te brengen. Beide organisaties staan in voor de slachtoffer-daderbemiddeling.

Bemiddeling biedt slachtoffers en daders van misdrijven, betrokkenen, en daarbij ook iedereen uit hun directe omgeving de kans om in een vertrouwelijke sfeer met de ander in dialoog te gaan. Een bemiddelaar schept een veilige ruimte om te spreken over de feiten en de gevolgen ervan. Indien de partijen dat willen, helpt de bemiddelaar om het resultaat van de bemiddeling samen over te maken aan Justitie.

Bemiddeling is gratis en beschikbaar in elk gerechtelijk arrondissement.

Meer informatie

Moderator en Mediante zijn internationaal toonaangevende vzw’s dankzij hun lange ervaring. In het kader van de Internationale week van het herstelrecht organiseren zij ook een aantal activiteiten. De stad Leuven wordt tijdens deze week zelfs uitgeroepen tot ‘Leuven Restorative City’. De activiteiten zijn uiteenlopend: filmvoorstellingen, boekvoorstellingen, workshops en panelgesprekken enz.

Klik hier voor een volledig overzicht van de activiteiten.

De vzw Mediante werkt mee aan deze activiteiten: