Op 12 december organiseert het DG Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden de vierde ‘middag van het recht’ over draagmoederschap.

Drie experts komen spreken:

  • Jehanne SOSSON, hoogleraar aan de faculteit Recht en Criminologie van de UCL en advocaat bij de balie van Brussel (afdeling burgerlijk recht)
  • Geneviève SCHAMPS, hoogleraar aan de faculteit Recht en Criminologie van de UCL, directrice van het Centrum voor medisch en biomedisch recht, lid van het Raadgevend comité voor bio-ethiek (afdeling medisch recht, ethiek en fundamentele rechten)
  • Claire HUBERTS, attaché, dienst Beginselen van strafrecht en strafprocesrecht, directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden, FOD Justitie (afdeling strafrecht)

Er zijn nog enkele plaatsen vrij, schrijf u dus nu in!

Klik hier voor meer info