Het jaarverslag 2016 van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen is beschikbaar. Het verslag leert u meer over de activiteiten die vorig jaar in de kijker stonden en de projecten die werden gerealiseerd.

Projecten

De projecten die de rode draad vormden in 2016 waren het radicaliseringsbeleid, het project ‘Anders werken’, de verdere uitvoering van infrastructuurwerken, de goedkeuring van het Masterplan III en de synergieën tussen gevangenissen om middelen efficiënter in te zetten.

Daarnaast onderging het informaticaprogramma Sidis Suite voor een modern detentiebeheer enkele belangrijke aanpassingen, zoals de interconnectiviteit met de kruispuntbank sociale zekerheid.

Dankzij een nieuwe procedure voor gsm-sweepings worden voortaan meer en gerichtere sweepings gehouden in de gevangenissen.

Tot slot zette het DG EPI de eerste stappen naar een beleid rond detentie op maat. In Hoogstraten werd de eerste vrouwenafdeling met een open regime geopend en in Ruiselede nam de eerste gedetineerde zijn intrek in de re-entrywoning, een overgangswoning tussen detentie en vrijheid.

Cijfers

In het cijferluik staan dit jaar naast de gebruikelijke cijfers over de gedetineerdenbevolking, het personeel en het budget ook een aantal evolutiecijfers te lezen. De evoluties tonen onder andere een grote daling van de overbevolking. Ten opzichte van 2012 daalde deze met bijna 15%. De voornaamste redenen hiervoor zijn de uitwerking van de Masterplannen I en II, de opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent waar 264 geïnterneerden gepaste opvang en behandeling krijgen, de verhoogde uitwijzing van gedetineerden zonder verblijfsrecht en de sterke stijging van het elektronisch toezicht.

Ook bij de ontsnappingen is een positieve evolutie te zien. Terwijl in 2012 nog 14 gedetineerden ontsnapten uit gesloten inrichtingen, was er in 2016 geen enkele ontsnapping. De sterke daling is onder andere te danken aan de verfijning van de veiligheidsprocessen.