Vanaf vandaag is het mogelijk om een oprichtingsakte van een vzw elektronisch neer te leggen. Dit project, e-griffie, is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Federale Overheidsdienst Justitie en de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV).

E-griffie betekent niet alleen een snellere afhandeling van het dossier, minder verplaatsingskosten en administratieve vereenvoudiging voor de burger, het is ook een belangrijke werklastvermindering voor de rechtbanken van Koophandel .

Timing

In een eerste fase zullen enkel verenigingen die instaan voor administratieve dienstverlening aan vzw’s een oprichtingsakte elektronisch kunnen neerleggen. Nadien, vanaf februari 2012, zal iedereen de mogelijkheid hebben om een oprichting van een vzw elektronisch neer te leggen. Tijdens een overgangsfase zal de neerlegging ook nog steeds via de papieren procedure kunnen verlopen. Bij elektronische neerlegging van de oprichtingsakte zal een lagere kostprijs aangerekend worden.

Functionaliteiten

Vanaf oktober 2011 zal de mogelijkheid bestaan om de oprichtingsakte van een vzw elektronisch neer te leggen. In een latere fase, in 2012, zullen naamswijzigingen, zetelverplaatsingen en wijzigingen van mandaten online aangegeven kunnen worden. Tegen 2013 zullen ook wijzigingen van statuten elektronisch kunnen worden neergelegd.

Minister Stefaan De Clerck: ”De lancering van de elektronische neerlegging van een oprichtingsakte van een vzw is de eerste stap richting e-griffie. Online communicatie met de griffies wordt realiteit. Bovendien houdt de elektronische neerlegging van een oprichtingsakte van een vzw een aanzienlijke werklastvermindering in voor de rechtbanken van Koophandel”.

Vincent Van Quickenborne: “De talrijke klachten via het Kafka-meldpunt over de oprichting van een VZW ‘old style’ waren overduidelijk. Dit kon beter, veel beter. Dankzij e-griffie verloopt bijna alles digitaal. Gedaan met nutteloze verplaatsingen omdat er iets klein ontbreekt. Gedaan met het lange wachten op een ondernemingsnummer. Gedaan met het afdrukken van rekeningsuittreksels. Kortom, een echte vereenvoudiging en verbetering voor de burger. Zo hoort het.“